LBC Living Building Concept
   

met LBC meer vernieuwing


 

Living building concept


Het Living Building Concept

Het Living Building Concept is gebaseerd op de werking van de normale consumentenmarkt. Het basisprincipe is dat de aanbieder goed luistert naar de klant maar nooit doet wat hij zegt. Immers, de aanbieder weet oneindig veel meer van het door hem te leveren product- en procesassortiment dan de vrager. Het Living Building Concept draait de huidige keten in de bouw om. De gehele keten van vragers en aanbieders (opdrachtgever en opdrachtnemer, opdrachtnemer en aannemer, aannemer en onderaannemer, onderaannemers en leveranciers) wordt niet meer top-down responsief, maar bottom-up proactief. Ofwel de aanbieder maakt en ontwerpt zijn eigen aanbod en probeert met innovaties zijn markt te veroveren en te behouden. In het kort komt het erop neer dat de huidige creativiteit, inventiviteit en originaliteit die bij de vragers in de keten wordt ontplooid, nagenoeg geheel wordt gelegd bij de aanbieders in de keten.

Waarom een Living Building Concept?

De bouw wil vernieuwen. Door bijna alle betrokkenen wordt de sector verstard en gefragmenteerd genoemd. Het systeem zit muurvast in een korset van structuur en cultuur en bijna niemand is in staat uit te leggen waarom de processen zijn ingericht zoals ze zijn. Het meest vreemde van de bouw is dat over de gehele keten aanbieders maken wat anderen (vragers) hebben ontworpen en dat - op enkele uitzonderingen na - alle aanbieders in de bouw op de laagste prijs worden geselecteerd. Daar is in geen enkele "normale" voortbrengende industrietak in deze tijd sprake van. De bouwsector is dan ook volstrekt afwijkend en blijft achter bij de zich snel ontwikkelende rest van de wereld. De diverse kwalificaties van deze sector liegen er niet om: weinig oriëntatie op de eindgebruiker, weinig innovatie, weinig rendement, niet transparant, onbetrouwbaar, prijsvechten, enzovoorts.

Niet voor niets werd al voor de affaire rond de bouwfraude gewerkt aan een grondige vernieuwing van de sector.De commissie Robers is daarmee begonnen en dat werk is later overgenomen door PSIBouw en de Regieraad Bouw. Vanuit deze organen wordt al geruime tijd aangedrongen op het schetsen van een wenkend perspectief voor de bouwsector, teneinde de gewenste innovatie van het "systeem" en de daarbij behorende manier van werken - "de processen"- op gang te brengen. Dat wenkend perspectief moet aansprekend zijn en wellicht een beschrijving geven van een ideale manier van werken bij het ontwerpen, bouwen, exploiteren en beheren van gebouwde omgevingen.Voorts moet het direct aanknopingspunten bieden voor een daadwerkelijke vernieuwing.

Het Living Building Concept is zo'n beeld dat, goed beschouwd, een uitwerking is van de doelstellingen van de Regieraad Bouw en PSIBouw. De aanleiding om aan het Living Building Concept te werken was een vraag van het toenmalige PSIBouw-bestuur om de doelstellingen en de daarvan afgeleide '8-liner' te operationaliseren. Onderschatting van deze klus heeft ertoe geleid dat, drie jaar later dan voorzien, pas nu een eerste beschrijving verschijnt van een processysteem waar de bouwsector mee aan het werk kan voor verbetering van transparantie en prestaties

 

Nieuws

Uw bericht plaatsen ?

Aanmelden


LBC index

Integraal Ontwerpen

Construction Management & Engineering

Real Estate & Housing

CME Dispuut

 

...... en meer

 

Download het LBC boek van Hennes de Ridder

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Living Building Concept - de vernieuwendste bouwsite van Nederland
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 2005-2011livingbuildingconcept .